Стандардни димензии на постелинина и пешкири во хотелите

од Игор Дамчевски

Одделот за домаќинство е одговорен да се грижи за платнениот инвентар како постелнина и пешкири во хотелслките соби. Постелнината треба да биде со големина според димензиите на душеците и креветите. Исто така, димензиите на прекривките за јорганите и перниците треба да бидат со соодветна димензија. Во зависност од категоријата на хотелот, различни типови и во стандардизиран број на пешкири треба да бидат поставени во бањите. Другите платнени артикли можат да бидат избрани според изгледот и цената.

Табелите подолу ги прикажуваат стандардните димензии на платнен инвентар кои се користи во хотелската индустрија:

Постелнина

Тип на кревет Душек

Креветски чаршаф

Јоргански чаршаф

“Single”

100x200cm

180 x 275cm

140 x 200cm

“Double”

140x200cm

230 x 275cm

200 x 200cm

“Queen”

160x200cm

275 x 275cm

225 x 220cm

“King”

180x200cm

305 x 275cm 260 x 220cm

“Emperor”

200x200cm 320 x 290cm

290 x 235cm

 

Прекривки за перници

“Standard” 50 x 75cm
“Small Square” 40 x 40cm
“Medium Square” 50 x 50cm
“Large Square” 65 x 65cm
“Superking” 50 x 90cm
“Small Rectangle” 30 x 50cm

 

Пешкири за во бања

Лице 30x30cm
Раце 50x70cm
Тело мал 50x100cm
Тело среден 70x140cm
Тело голем 100x150cm
Черга за нозе 48x78cm